news01

Geiranger kyrkje er ei åttekanta kyrkje som stod ferdig i 1842. Kyrkja er bygd i tømmer og har 200 sitjeplassar. Arkitekt var Hans Klipe.

Ein reknar med at det har vore kyrkje i Geiranger frå kring 1450. Ho er første gong nemnt i Trondhjems Reformats frå 1589. Kyrkja var ikkje ei rein stavkyrkje. Kor og våpenhus var i tømmer. Ho vart riven i 1742, og ny krosskyrkje vart bygd i 1744. Krosskyrkja var rosemåla innvendig. I 1841 vart kyrkja tent på og brann ned til grunnen. Noverande kyrkje er den tredje vi veit om på same staden. Kyrkja er utsmykka av treskjerar Einar Flydal etter framlegg frå kunstnaren Per Vigeland. Arbeidet vart gjort i tida 1938–1945. Utsmykkinga omfatta altartavle, framsida på altarbordet (antemensale), preikestol, korgitter og nummertavle. Treskurden vart måla av Lars Tynes frå Sykkylven, Karl Gjere og Nils Bjørdal, begge frå Geiranger. Altarbiletet er måla av konservator Harald Brun ved Nasjonalgalleriet i 1902 med motivet Kristus, trøystaren. Kyrkjeklokka er frå 1899. Orgel kom på plass i 1906, men vart utskifta i 1964.

(Kjelde: Orstavik, Ragnar: Geiranger kyrkje. 1973, Kulturnett)

For meir infomasjon:
Telefon: +47 70 26 03 33 | Fax: +47 70 26 16 40