Rettigheter
Geiranger Turist- og Næringslag har enerett til å fremstille eksemplarer av sine nettsider, og til å gjøre nettsidene tilgjengelige for allmennheten. Nettsidene kan derfor ikke kopieres, reproduseres, republiseres, lastes ned eller på noen annen måte gjengis eller overføres, uten etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Geiranger Turist- og Næringslag. Unntak gjelder for enkelstående eksemplarer til privat, ikke-kommersiell bruk.

Geiranger Turist- og Næringslag aksepterer bruk av pekere til geiranger.no, så fremt det er pekere til hele nettsider, uten bruk av rammer eller andre tillegg/endringer. Det er ikke tillatt å etablere pekere som innebærer en kopiering eller en kopierings-/nedlastingsmulighet, eller pekere til enkeltstående elementer som f.eks. lyd, video og fotografier.

Kopiering eller nedlasting i strid med Geiranger Turist- og Næringslags rettigheter kan medføre erstatnings- og/eller straffansvar.